Open State Foundation logo met taggline 'open data, transparante samenleving'

Jaarverslag 2022

Grafelijk kasteel op het Binnenhof met laptop met OSF logo op de voorgrond

IntroductieServ Wiemers, Directeur

Openheid stond centraal in 2022

De coronacrisis en de politieke crisis achter de rug: 2022 was het jaar van de frisse herstart. Met meer aandacht voor een nieuwe bestuurscultuur die vooral open en transparant moest zijn. Met een nieuwe Wet open overheid. Met een Commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer, een Regeringscommissaris Informatiehuishouding en een Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. En met eindelijk een antwoord op de kritische rapporten van de Raad van Europa over het gebrek aan lobbytransparantie.

Zo ging ook het team van Open State Foundation enthousiast van start in 2022. Op basis van onze strategie, met het motto Rebel & Partner. Die dubbele rol hebben we ook goed kunnen spelen afgelopen jaar. Want er viel veel te rebelleren, vooral als die nieuwe open bestuurscultuur niet van de grond kwam en te veel bleef steken in ‘ge-ja, maar’. Want ook in 2022 hoorden we veel varianten op het idee: “We willen wel open zijn, maar … dat hebben we nog nooit gedaan of daar hebben we nu geen menskracht voor of dat is veel te duur of daarmee schenden we de privacy of wie zit nu op deze informatie te wachten of dat moeten we eerst voorleggen aan de juristen of daarmee breng je ambtenaren in gevaar of dan zou de maatschappij gaan oordelen op verkeerde gronden of dan staat er morgen wat naars op social media,” en ga zo maar door.

Dat we er nog lang niet zijn met de realisatie van een open overheid werd in 2022 ook weer duidelijk toen de implementatie van het UBO-register werd stopgezet en ook de Kamer van Koophandel-data nog niet open en doorzoekbaar werden.

Tegelijkertijd probeerden we constructief mee te denken met overheden die wel voor openheid gaan en lieten we met diverse tools zien dat openen en data beschikbaar maken voor hergebruik best mogelijk is. Over dat laatste brachten we ons Witboek Open Overheid uit, een mooie uitgave vol positieve verhalen dat open overheidsdata leuk en nuttig is.

We begonnen het jaar 2022 knallend met het rapport Ondraaglijk traag, dat we samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie naar buiten brachten. We berekenden dat de beantwoording van een Wob-verzoek aan de Rijksoverheid gemiddeld 161 dagen duurt – vele malen meer dan de 28 dagen die ervoor staan, en die alleen in complexe gevallen nog eens met 28 dagen mag worden verlengd. Ondraaglijk Traag trok veel aandacht in de media, politiek en binnen de departementen, vooral met de Wet open overheid (Woo) in aantocht. Want de Woo zou per 1 mei 2022 de overheden transparanter moeten maken en de beantwoordingstermijnen verkorten. Voor de verantwoordelijke minister Hanke Bruins Slot aanleiding om ons op ons kantoor te bezoeken. Met haar collega Franc Weerwind hadden we ook een goed inhoudelijk gesprek, samen met de partners van de Digitale 4. Ook met de staatssecretaris Digitale Zaken Alexandra van Huffelen konden we meerdere keren van gedachten wisselen over een digitaal transparante overheid.

Het is mooi en belangrijk dat Open State een positie heeft veroverd als dé maatschappelijke speler in het debat over een open overheid. Toen er een storm van verontwaardiging opstak omdat premier Rutte zijn SMSjes zelf wiste en niet archiveerde, kwamen alle grote media bij Open State en kon ik in alle journaals vertellen dat selectieve openheid het tegenovergestelde van openheid is. Dat haakt ook in op een prioriteit van Open State in 2022: communicatie. We zochten de media op en zorgden iedere maand voor een nieuwsbrief, twitterden actief en schreven opinieartikelen.

Een ander belangrijk thema in 2022 was lobbytransparantie. We legden de agenda’s van de bewindspersonen weer onder de loep en werkten actief mee aan de initiatiefnota van de Kamerleden Laurens Dassen en Pieter Omtzigt. Verder maakten we de gemeenteraadsverkiezingen wat transparanter met WaarIsMijnStemlokaal.nl en kandidateninformatie, gaven we cursussen datajournalistiek en lanceerden we nieuwe en vernieuwde databases: een plek waar alle Covid-19 Wob-documenten doorzoekbaar zijn en de site OpenRechtspraak.nl met informatie over alle rechters en hun bijbanen.

Financieel gezien was het wat lastiger in 2022. Met het wegvallen van de corona-gerelateerde subsidies NOW en TVL, en zonder institutionele financiering kwamen we financieel niet helemaal uit. Tegelijkertijd hebben we in 2022 de zoektocht ingezet naar nieuwe geldbronnen, zowel donateurs als core financing. Want het gaat natuurlijk in de eerste plaats om onze idealistische missie en de resultaten die we zo boeken, maar Open State moet ook een solide financiële basis hebben.

Misschien was wel het meest bijzondere dat we in 2022 weer evenementen konden organiseren en mensen bij elkaar brengen die zich inzetten voor een open overheid. In het voorjaar was dat de internationale conferentie Open Procurement with Impact in het Tropenmuseum in Amsterdam, en aan het eind van de zomer onze netwerkbijeenkomst Back to Open State, met presentaties, uitreiking van het Witboek en een borrel aan de Marinehaven. Overigens spraken we zelf ook op evenementen, zoals het May Contain Hackers hacker camp, de Masterclass Netpolitiek en in het panel van het Reuring!Café.

Kortom: 2022 was een vol en succesvol jaar voor Open State. Kijk verder in meer detail wat we deden – en doe ook in 2023 met ons mee!

Serv Wiemers, Directeur

Met wie deden we dat?


Team Open State

Breyten Ernsting

developer

Verzamelde tikfouten van politici toen het nog kon.

Meest trots op: Meer aandacht voor transparante lobby; Tweede Kamer API eindelijk echt live!

Sicco van Sas

developer

Het geweten van Open State, probeert naast open data en open standaarden ook altijd iedereen aan meer open source te krijgen.

Meest trots op: Onze aanwezigheid op het May Contain Hackers hacker camp.

Tim Vos-Goedhart

projectleider

Optimist, generalist en wereldverbeteraar; werkt met plezier en passie aan transparantie van onze overheid; zowel technisch als op menselijk vlak.

Meest trots op: Dankzij twee jaren in gesprek blijven met het ministerie van Defensie is succes behaald: budget en bemensing voor transparantie over burgerleed tijdens oorlogsmissies.

Jesse Renema

projectleider

Man van woorden en van daden, aanjager, verbinder, vader.

Meest trots op: Het team en onze impactvolle samenwerking met journalisten, wetenschappers, bedrijven en andere NGO’s. Na 10 jaar is de Tweede Kamer Open Data Portaal en API live en openbaar.

Serv Wiemers

directeur

Wereldverbeteraar altijd op zoek naar de juiste balans tussen idealen en een gezonde financiële basis.

Meest trots op: De sfeer in het Open State team: relaxed en informeel, maar altijd gedreven en opbouwend.

Rosa Juffer

projectmedewerker

Kan diep onderzoeken en ook op de voorpagina van de krant verschijnen.

Meest trots op: Onze inzet voor een transparante lobby in Nederland en onze impact die we op dit project maken: van opiniestuk tot nieuwe wetgeving. De veelzijdigheid aan projecten maakt het werk nooit saai.

Bo Hijstek

projectmedewerker

Fan van kunstmatige intelligentie, maar zelf ook best slim; maakte dit jaar de overstap naar onze vrienden van het Rathenau Instituut.

Meest trots op: Hoe vaak Open State haar stem heeft laten horen in de media.

Veerle Fanoy

projectmedewerker

Nieuw in het team; eerst als stagiaire, daarna als projectmedewerker, maar steeds als politicologisch onderzoeker.

Meest trots op: Onderdeel te mogen zijn van een fijn en veelzijdig team van wie ik elke dag leer, en op het brede onderzoek naar de Wet open overheid.

Lillian Oostrom

junior developer

Passie voor coderen en voor octopussen; stopte dit jaar bij Open State.

Meest trots op: Goede samenwerking van het hele team rondom het metingen stemlokalen project.

Bestuur

Ton Zijlstra was ook in 2022 onze voorzitter. Daarnaast hadden we als algemeen bestuursleden Lisette Kalshoven, voormalig projectleider binnen Team Open State, Ruben Brave, internetpionier en sociaal ondernemer, en Kees Verhoeven, oud-Kamerlid en nu adviseur digitale zaken. Eind 2022 werd ons bestuur versterkt met algemeen lid Sara Spaargaren, in het dagelijks leven manager van het AI, Media & Democracy Lab.

En..

We werkten ook in 2022 samen met vele fantastische partners, zoals binnen de Digitale 4: Waag, Bits of Freedom en Amnesty International, en ook met media, onze donoren en vele anderen zoals PAX, Airwars en diverse onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Facts & Figures

500.000 gebruikers van Waar is mijn stemlokaal

48 KAMERSTUKKEN (MOTIES, VERSLAGEN, KAMERVRAGEN) WAARIN OPEN STATE FOUNDATION VOORKOMT

132 Repositories op GitHub

4.266 volgers op Twitter (we zitten nu ook op MASTODON)

3 NIEUWE BEWINDSPERSONEN (BRUINS SLOT, WEERWIND EN VAN HUFFELEN) PERSOONLIJK VAN INPUT KUNNEN VOORZIEN

131 DEELNEMERS UIT BIJNA HEEL EUROPA OP ONZE CONFERENTIE OVER OPEN PROCUREMENT

1 RAPPORT AANGEBODEN AAN DE TWEEDE KAMER - METING STEMLOKALEN

4 zelfbeheerde servers draaien onze websites en tools

3 OPTREDENS DIRECTEUR OPEN STATE IN TV-JOURNAALS OP ÉÉN DAG (NOS, RTL4, HART VAN NEDERLAND)

55.000 Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen ontsloten in een open database

Wat deden we in 2022Op drie gebieden waren we in 2022 extra actief:

Open Verkiezingen

Verkiezingen zijn het belangrijkste moment van een democratie. Op 16 maart 2022 vonden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De democratie kan in onze ogen pas goed functioneren als de kiezer goed is geïnformeerd. Alle informatie rondom verkiezingen moet open zijn, zodat niet alleen de kiezer, maar ook journalisten en onderzoekers het proces kunnen controleren. Wij voerden in 2022 diverse activiteiten uit rondom de verkiezingen:

Waar is mijn stemlokaal

Dit is het centrale platform om het stembureau bij jou in de buurt snel te vinden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben we de gegevens van alle 9000+ stembureaus verzameld, vindbaar gemaakt en als open data gepubliceerd. De website is in totaal 500.000 keer geraadpleegd en 81% van de gemeenten leverde stembureaugegevens aan.

Lees het artikel over de impact in 2022.

Meting stemlokalen

In 2022 gingen we, in opdracht van het ministerie van BZK, na afloop van de verkiezingen aan de slag met de dataset van de stemlokalen. Voor dit project hebben we een onderzoeksopzet gemaakt en vervolgens de kenmerken van de stemlokalen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn gebruikt in kaart gebracht. Zo analyseerden we dat de gemiddelde afstand tot een stemlokaal 409 meter was en er in totaal 93 bijzondere stemlokalen waren. Het kwantitatieve onderzoek is aan de Tweede Kamer aangeboden.

OPEN KIESLIJSTEN / KANDIDATENKAART

In Nederland is het kiesstelsel formeel ingericht op de keuze op personen. De uitvoering ervan is echter gericht op partijen. Open State vindt het belangrijk dat de kieslijsten nuttige informatie over kandidaten bevatten en daarnaast makkelijk digitaal doorzoekbaar zijn. Daarom lanceerden wij voor de gemeenteraadsverkiezingen de digitale kandidatenlijst met informatie over zo’n 55.000 kandidaten: kandidatenkaart.nl.

Op het stembiljet staan alleen achternaam, woonplaats en voorletters of voornaam (en vaak het geslacht) van de kandidaat, maar we zien dat dit voor veel burgers niet genoeg is. Samen met de organisaties Stem op een vrouw, Stem op een jongere en Stem divers hebben we de handschoen opgepakt, samen met journalistieke partners. Deels hebben politieke partijen zelf informatie gegeven, maar we zijn ook met een groot team van vrijwilligers aan de slag gegaan om de data van in ieder geval de G40 gemeenten te verrijken.

Niet alle partijen en kandidaten deden mee, maar met de dataverzameling is veel inzicht verkregen, zie bijvoorbeeld deze publicatie in de Volkskrant: “Landelijke partijen moeten vechten voor terreinbehoud bij lokale verkiezingen”.

Open Financiën

In een transparante maatschappij moeten de uitgaven van alle overheden goed inzichtelijk en controleerbaar zijn. Wij voerden drie projecten uit rondom overheidsfinanciën:

Open Inkoop

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn in 2022 weer concrete stappen gezet richting transparante publieke inkoop. Zo hebben we in mei de internationale conferentie Open Procurement ‘Democracy, Data and Dialogue’ georganiseerd. Ook is er kleine, maar belangrijke winst geboekt rondom de transparantie van inkoop. In 2023 gaan wij hier weer mee verder.

Open KVK/UBO

In Europa en Nederland hebben we ons hard gemaakt voor het openbaar maken van het Handels- en UBO-register. Met enerzijds een goede ontwikkeling, anderzijds een minder positieve. Met de Open Data Richtlijn (2019) worden alle EU-lidstaten verplicht om handelsregister als open data te publiceren. Deze dataset is namelijk opgenomen in deze wet als ‘High Value Dataset’. Ondanks onze oproep om hetzelfde te laten gelden voor het UBO-register (ondertekend door meer dan 200 internationale organisaties) gaan helaas veel van deze registers in de EU op slot voor het algemeen publiek. Maar dat betekent niet dat wij er met de pakken bij neer gaan zitten.

Open Spending

Open Spending. In 2022 zijn we begonnen met het openbaar maken van financiële detaildata van lokale overheden op OpenSpending.nl, het platform voor het vergelijken en inzien van alle huishoudboekjes van lokale overheden. In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken we aan het ontsluiten van financiële detaildata door gemeenten, provincies, ministeries en andere bestuurslagen en aan het standaardiseren van deze gegevens op het centrale platform OpenSpending.nl. Deze detailgegevens geven meer informatie dan de Iv3 datastandaard die nu vooral gehanteerd wordt door overheden, waardoor we meer inzicht creëren in de begrotingen van overheden en financiële transparantie vergroten.

De gemeente Zwolle is de eerste gemeente die de begroting van 2022 als financiële detaildata heeft gepubliceerd op OpenSpending.nl. Ook de gemeente Utrecht heeft voor 2023 financiële detaildata gepubliceerd. Het afgelopen jaar hebben we verschillende gemeenten benaderd om een kopgroep van overheden samen te stellen die deelnemen aan dit traject, om zo in 2023 van meerdere overheden de financiële detaildata te publiceren.

Open Lobby

Ook in 2022 was transparante lobby een belangrijk onderwerp. Lobby op zich is positief, want het laat zien dat politici en beleidsmakers open staan voor signalen van buiten. Maar de toegang tot de macht moet wel transparant en evenwichtig zijn zodat we weten wie bepaalde belangen op tafel legt bij bewindspersonen en andere bestuurders. En we moeten kunnen weten waar politici blijven na hun carrière in het publieke domein. Wie komen er weer terug in Den Haag, maar nu als lobbyist? Onder ons Open Lobby-programma voerden we diverse activiteiten uit:

Onderzoeken agenda’s bewindspersonen

Na onze eerste analyse van alle agenda-afspraken twee jaar geleden maakten we opnieuw de stand van zaken op: we constateerden dat agenda’s nog steeds schimmig bleven. Ook viel ons op dat het grootste lobby-evenement van het jaar - Het World Economic Forum in Davos in juni 2022 - niet was opgenomen in verschillende agenda’s van ministers.

Dit was de aanleiding om opnieuw data-onderzoek uit te voeren naar de agenda’s van alle ministeries. Hieruit bleek dat de agenda’s inmiddels wel iets beter worden bijgehouden, maar verschillen tussen ministeries groot blijven, zo doet het ministerie van Buitenlandse Zaken het een stuk slechter dan bijvoorbeeld Defensie. In totaal voldoet maar 64% van de afspraken aan de richtlijnen van de motie Sneller-Bromet, waarin ook het onderwerp en contactinformatie in de afspraak staat. Een duidelijke verbetering, maar veel onderwerpen zijn nietszeggend. De richtlijnen creëren niet genoeg eenduidigheid en dit zorgt voor een lage kwaliteit van de data. Bij slechts 43% van de afspraken wordt de gesprekspartner genoemd.

Beleidsbijdrage: Initiatiefnota Dassen & Omtzigt

We hebben de partijen Volt en Omtzigt geholpen bij het opstellen van de initatiefnota ‘over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen’. Naar aanleiding van het GRECO rapport waar Nederland op de vingers werd getikt, en onderzoeken van o.a. Open State Foundation naar de draaideur in de politiek, is deze nota opgesteld om lobby transparantie te bevorderen.

Open State Foundation hielp mee met het vinden van voorbeelden van landen die al meer regelgeving betreft lobbyen hebben, zoals Ierland. Ook gaven we vorm aan de kenmerken waar ministeriële agenda’s aan moeten voldoen. De nota werd in mei 2022, gepubliceerd en op 19 september stond deze centraal tijdens een Kameroverleg. Kamerleden discussieerden over het belang van openbare agenda’s, een lobbyregister maar vielen over de definitie van ‘lobbyist’. Hierdoor stagneerde de uitvoering van moties, zoals de aangenomen motie over de invoering van een lobbyregister, en blijven Kamerleden nog steeds huiverig om meer wettelijke maatregelen te nemen om lobbyactiviteiten transparanter te maken.

Open Rechtspraak

We hebben OpenRechtspraak.nl eindelijk vernieuwd! Je vindt er een overzicht van alle rechters inclusief hun nevenbetrekkingen, beroepshistorie en recente uitspraken. De gegevens op de website waren al jaren niet meer up to date en het design verouderd. De website ziet er nu weer modern uit en de data wordt dagelijks bijgewerkt.

Met 100.000 bezoeken per jaar is dit een van onze populairste tools. De site wordt zoveel bezocht omdat we voor bijna alle rechters het eerste zoekresultaat zijn. Rechtspraak.nl verstopt deze gegevens namelijk achter een niet indexeerbaar formulier en wij maken de data juist wel vindbaar.

We hebben nooit financiering gehad voor Open Rechtspraak. We vragen via een pop-up aan alle bezoekers om te doneren, maar tot op heden zijn er via die route geen donaties binnengekomen. Steun voor dit soort tools moet dus vooral komen uit onze achterban. Vind je deze tool belangrijk? Doneer!

En meer..

1848

Open State Foundation is voor een deel eigenaar van 1848, de online monitor voor alle ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Onze developers hebben in 2022 weer veel nieuwe features ontwikkeld en het platform beheerd en geoptimaliseerd. Hou dit platform in de gaten, begin 2023 komt er een grote update aan!

Tweede Kamer Open Data Portaal

Dit jaar heeft de Tweede Kamer na 10 jaar lobby en advies van de Open State publieke toegang tot de Open Data Portaal gerealiseerd. Via deze portaal kan iedereen direct en gemakkelijk toegang krijgen tot gegevens die worden gegenereerd door de Tweede Kamer. Een broodnodige ontwikkeling waar wij hard voor hebben gestreden. Nu kunnen journalisten, wetenschappers, belangenpartijen zonder onnodige obstakels deze gegevens gebruiken binnen hun werk en kunnen er mooie nieuwe applicaties en websites worden gebouwd.

Ondraaglijk traag

Als je in Nederland een Wob-verzoek indient, wacht je gemiddeld 161 dagen, is de hoofdconclusie van het onderzoek “Ondraaglijk traag” dat we samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie begin van het jaar naar buiten brachten. De wettelijke termijn is 28 dagen, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 28 bij complexe vragen. Maar geen enkel ministerie haalde de termijn, met grote onderlinge verschillen en het ministerie van I&W met gemiddeld 206 dagen als traagste.

Het onderzoek haalde vele media en leidde tot Kamervragen, wat weer leidde tot meer aandacht binnen de overheidsorganisaties voor het tijdig beantwoorden van Wob-verzoeken. Extra belangrijk vanwege de invoering van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022, waarin de termijnen korter worden…

Open Overheidsdata

Na de start in 2021 met de beta-versie van het Journalistiek Dashboard Lokaal zijn we in 2022 verder gegaan met de ontwikkeling van het platform en de uitbreiding van de zoekmachine met verschillende databronnen met overheidsinformatie.

We sloten ons aan bij de Accelerator: een initiatief van het SVDJ Fonds om door middel van korte experimenten een half jaar lang je journalistieke product naar een nieuw niveau te tillen. We hebben geëxperimenteerd met advertenties, fake doors en zijn in gesprek gegaan met journalisten om het platform zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is een nieuwe naam: we zijn overgestapt op Open Overheidsdata. Nu kan je de handige zoekmachine om lokale overheidsdata te op te speuren vinden op OpenOverheidsdata.nl.

Open Klachten

In samenwerking met de Nationale Ombudsman is Open State Foundation het project Open Klachten gestart, als onderdeel van het Actieplan Open Overheid 2021-2022. Dit actieplan is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Nederlandse lidmaatschap van het Open Government Partnership (OGP). Met Open Klachten streven we naar publicatie van elke behandelde klacht van alle klachtbehandelaars, zowel eerstelijns als tweedelijns. Dit doen we door een datastandaard, database en een centraal dashboard op te zetten waar de data doorzocht, gefilterd en gevisualiseerd kan worden.

In 2022 zijn de eerste stappen gezet: met een kopgroep van gemeenten en lokale ombudsmannen hebben we een datastandaard opgesteld die klachtbehandelaars kunnen implementeren bij het publiceren van klachten. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een sessie met hergebruikers van klachtendata – denk aan journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijven – om te bepalen of de standaard in de maatschappelijke informatiebehoefte voorziet.

En natuurlijk

Heel veel dank

aan iedereen met wie we in 2022 hebben samengewerkt. Speciaal aan onze donateurs, vrijwilligers, fondsen, nieuwsbrieflezers en gebruikers van onze tools.

Lees ook het financieel verslag 2022, het beleidsplan 2021-2023 of de documenten van andere jaren.

En dat was Open State in 2022!

Dank voor het lezen! Om ook in 2023 succesvol te kunnen zijn hebben we meer donateurs nodig. Help jij ons met een maandelijkse of eenmalige gift? We waarderen je steun enorm en zetten deze vol in voor een digitaal transparanter Nederland! Sinds dit jaar staan we ook open voor bedrijfsdonateurs.

Doneer aan Open State Foundation

Help ons nieuwe vrienden en supporters te vinden

Deel ons jaarverslag met iemand die Open State Foundation nog niet kent!

Post Tweet Share

Blijf op de hoogte

🗞️ Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Doe mee